Home NL FR EN
Activiteiten Print deze pagina
Snoezelen, ontdekkingstocht naar de poorten tot contact" via sensorische gewaarwordingen en ontspanning.
Lessenreeks o.l.v. Fons Bertels

Datum:  4 maandagen: 5, 12, 19 & 26 maart 2007
Plaats:  bij Essens (in 't Dennenhof) te Wambeek
Taal:  Nederlands
Bijdrage:  260 € (excl. 21% BTW Voor de hele reeks)

“Wanneer de denkende geest verdwijnt, blijft alleen het voelende lichaam over.”

Snoezelen is de samentrekking van twee begrippen: snuffelen en doezelen.
Snuffelen verwijst naar sensorische gewaarwordingen, doezelen naar het zuiver genieten in geborgenheid.
Snoezelen omvat m.a.w. zowel het actievere van prikkeling of stimulering van zintuigen, en het passievere van ontspanning of relaxatie. Het zijn ervaringen die vooral te maken hebben met de nabijheidszintuigen: het voelen van trillingen, het voelen van materialen of kledij, het voelen van aanraking. Door het stimuleren van deze nabijheidszintuigen ervaart de mens zowel zijn omgeving als zichzelf en vooral door de interactie tussen beide kan hij weer samenhang ervaren. Zintuiglijke belevingen en vooral de tastzin zijn de “poorten tot contact”, zeker voor de meest hulpbehoevende mensen: baby’s, mensen met een diepe mentale handicap, mensen met dementie en mensen in coma.

Om hierop in te spelen is het belangrijk om enkele basisprincipes te hanteren:
~ de innerlijke wereld van de hulpbehoevende mens en zijn behoeften – in de eerste plaats geborgenheid en veiligheid - (h)erkennen en respecteren
~ empathie ontwikkelen en zich inleven in de leefwereld van de hulpbehoevende mens.
Vaak vertrekt men bij het verzorgen, begeleiden of het brengen van animatie met de ingesteldheid dat de cliënt naar het niveau van de verzorger of begeleider moet worden omhooggetild. Bij hulpbehoevende mensen werkt dat niet. Om contact met hen te kunnen maken moet de verzorger of begeleider kijken naar de mogelijkheden van de hulpbehoevende i.p.v. naar zijn beperkingen, m.a.w. hem ontmoeten op zíjn niveau van functioneren.
~ ruimte en tijd creëren voor de meest basale vormen van contact.

Eigenlijk is snoezelen dus een manier van contact maken, o.a. met hulpbehoevende mensen. Het is een ingesteldheid, een manier van communiceren met mensen die dat nauwelijks nog via hun taal kunnen, maar enkel nog met hun lichaam. Fons Bertels - uitvinder en bezieler van de filosofie achter het “snoezelen”- is hier heel duidelijk over: "Snoezelen is niet alleen maar een activiteit, het is wel een “way of life”.

Om inzicht te verwerven in deze “way of life”, organiseren we een 4-daagse cursus. Samen met de deelnemers zullen we al snoezelend evolueren van bewonersverzorging naar bewonerswelzijn. Immers snoezelen is een zaak van lichamelijk nabij-zijn als mens. Dit niet enkel een half uurtje in een ingerichte ruimte maar in elk contact met de bewoners gedurende gans de dag (en nacht). Dit vraagt veel meer dan alleen een professionele houding. Dit vraagt een menselijk samen-zijn, beladen met alle emoties, gevoelens, spanningen, angsten, blijheid e.d. maar voornamelijk met begrip voor het belevingsniveau van de bewoner. Als verzorgende je bewoner aan den lijve laten voelen dat hij kan en mag zijn wie hij is, dat hij aanvaard wordt in zijn anders-zijn, hoe anders dit anders-zijn ook mag wezen.

Tot wie richt deze cursus zich
Deze cursus richt zich tot allen die op een affectieve wijze met hulpbehoevende mensen wil werken alsook allen die hun zintuigen willen aanscherpen om zo “bereikbaarder” te worden of die anderen daarin willen ondersteunen.

Praktisch
Aantal deelnemers per 4-daagse : maximum 12 personen (gezien het intense werken).
Je engageert je om de hele reeks bij te wonen.


PROGRAMMA van de 4 daagse SNOEZELCURSUS

DAG 1: CONTACT IN NABIJHEID
Wanneer de aanraking een affectieve lading draagt, kunnen we spreken van “menselijk affectief bevestigend contact”. Dit zal het centrale thema van deze dag zijn.
~ Hoe de aanraking een affectieve lading meegeven?
~ Hoe de aanraking aanwenden om gezond te maken, te helen?
~ Aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.
~ Wat betekent het om aangeraakt te worden?

DAG 2: NATUURLIJK, NATUURLIJKE BEWONERSVERZORGING EN AROMATHERAPIE
Natuurzuivere verzorgingsproducten gebruiken is van essentieel belang. Een goed inwerkende verzorging is een innerlijk tegengewicht (rust) voor alles wat van buitenaf niet meer vatbaar is (onrust) voor de bewoner. Natuurlijke olie, bvb., wordt opgeslorpt door de huid en geeft aan de huid de boodschap dat die de begrenzer mag zijn; de verzorgde huid kan ademen, het lichaam kan zich open stellen, de mens wordt bereikbaar.
~ Welke producten wanneer en hoe te gebruiken?
~ Invloed van producten op fysiek en psychisch vlak
~ Hoe essentiële olien gebruiken en toepassen?
~ We werken met massagetechnieken op hoofd, handen en voeten.

DAG 3: DOOR TRILLING IN HARMONIE KOMEN
Een levend lichaam is een wezen vol trillingen en golfbewegingen. Een gezond lichaam is in harmonie en trilt in de eigen frequentie.
~ Werken met de trilstoel, waterbed, klankschalen, klankwieg, massageapparaatjes en het eigen lichaam, beleven en voelen van trillingen, om via frequenties de harmonie te herstellen.
~ Hoe werken trillingen in op het fysieke - en het psychische vlak?
~ Hoe brengen trillingen blokkades in beweging?

DAG 4: ENERGIE-UITWISSELING
Waar mensen samen zijn, beďnvloeden ze elkaar energetisch. Klachten zoals moeheid, geďriteerdheid, lusteloosheid, pijn, angsten, burn-out kunnen het gevolg zijn van energetisch contact.
~ Energetische toepassing van essentiële oliën
~ Via fijn energetisch werken ons zelf beschermen
~ Hoe met de bewoner fijn energetisch werken?
~ Hoe kunnen we deze fijne energetische invloed toepassen in de snoezelruimte, leefgroep, kamer van de bewoner?Meebrengen
Schrijfgerief, binnenhuispantoffels, lunchpakket.
Sportieve loszittende vrijetijdskleding is aangewezen.


Inschrijvingsmodaliteiten
a) Contacteer Fons Bertels (03) 411 28 50 om te horen of de door u gewenste data nog vrij zijn.
b) Na het vastleggen van de data schrijft u de deelnameprijs zo snel mogelijk over op rekeningnummer 001-4774171-04 van Fons Bertels, daar uw inschrijving max. 1 week voorbehouden blijft.
c) Na de overschrijving krijgt u van ons een deelnamebevestiging. Pas dan is uw deelname een feit.
d) Elke deelnemer krijgt aan het eind van de cursus een deelnameattest.
© 2005 Essens. All rights reserved | Assesteenweg 414 - 1741 Wambeek [Ternat] | Tel 0475 350 133 | info@essens.be | Sitemap | Credits